• Chi trả ốm đau, dưỡng sức

    Chào Luật sư. Nhờ luật sư giải đáp giúp tôi xem CQ BH Q cầu giấy giải quyết Trường hợp ở công ty tôi đã đúng chưa? Trong giấy ra viện của Bệnh viện phụ sản Hà nội có ghi Chị A: - Nhập viện lúc 18h ngày 13/09/2019 - Xuất viện lúc 11h ngày ...
    Trong Lao động - Việc làm | của ennho174 | Ngày: 14/11/2019
  • Nghĩ dưỡng sức sau khi sinh con

    Liên quan đến nội dung thắc mắc về chế độ nghỉ dưỡng sức của lao động nữ sau khi sinh con, Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau: Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong ...
    Trong Lao động - Việc làm | của minhpham1995 | Ngày: 14/02/2018