• "DÂN KIỆN QUAN"

    Hiện nay Luật tố tụng hành chính đã qui định khá đầy đủ, chi tiết trình tự, thủ tục để "Dân kiện Quan" khi cần. Tuy nhiên, thực tế chưa được như ý muốn. Nếu Dân kiện sai, Quan sẽ tích cực tham gia vụ án, ngược lại Dân mà kiện đúng thì Quan ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của TranTamDuc.1973 | Ngày: 23/05/2018