• Cho tặng đất ở

    Chào luật sư và mọi người. Xin mọi người cùng luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề sau: Bà nội tôi có 4 người con: 3 con trai và 1 cô. Bố tôi là con thứ hai của bà. Ông nội tôi và bác đầu đã mất nhiều năm. Còn cô út ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của kitkat09 | Ngày: 14/08/2017