• Phiếm luận về: ĐẠO GIAO DU

    Phiếm luận về: ĐẠO GIAO DU *** Trong sách Minh Tâm Bảo Giám viết: 近硃者赤.近墨者黑. 近賢者聰.近才者智. 近痴者愚.近良者德. 近智者明.近愚者暗. 近佞者諂.近偷者賊. *Phiên âm: Cận chu giả xích. Cận mặc giả hắc Cận hiền giả thông. Cận tài giả trí ...
    Trong Góc doanh nhân | của haihongnguyen | Ngày: 26/05/2019