• Lời cảm ơn!

    Bên cạnh những cái nhấp chuột cảm ơn, tôi lập topic "lời cảm ơn" này để nói rõ hơn thiện cảm của mình đối với người mà bản thân mình ấn tượng. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và chia sẽ những ấn tượng tốt đẹp với các thành viên khác ở đây ...
    Trong Phòng giảm "Sì trét" | của nguyenkhanhchinh | Ngày: 24/06/2012