• Yêu cầu giám định thế nào?

    Tôi bị thương tích ngày 31/08/2019 ở ngón tay có ảnh hưởng đến khả năng lao động do bị tấn công bằng gậy sắt. Tôi có đơn yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định ngày 03/09/2019, CA Phường chuyển hồ sơ lên Quận ngày 06/09/2019. Đến nay đã quá thời ...
    Trong Hình sự & Hình phạt | của Inko | Ngày: 20/09/2019