• Vay tiền fe credit

    Chào luật sư ạ.mong tu van giúp em, e có vay online bên fe số tiền 65.515.500 bao gồm cả bảo hiểm, và số tiền e phải góp hàng tháng cả lãi và gốc là 3.561.000 trong vòng 36 tháng.thao luận hợp đồng qua điện thoại, vậy mà hôm trước e có gọi để kiểm tra lại hợp đồng thì bên fe báo e phải trả 2.691.000 trong 12 và số tiền này là số tiền lãi thôi chưa có ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của Nhuquynh221998 | Ngày: 10/01/2020