DanLuat 2015
  • Uỷ quyền kế toán rút tiền

    Thưa luật sư! Cho tôi hỏi Trường hợp như sau: hiện tại chị A đang là kế toán của một công ty TNHH MTV nhỏ, người chủ doanh nghiệp đang vay của chị A 100trieu (có giấy nợ nhưng không ghi hạn trả ) đã lâu nhưng không trả. Chị A đang đươc chủ cty này uỷ quyền rút séc và ...
    Trong Doanh nghiệp | của Pthanhvan | Ngày: 13/03/2014