• Thu hồi hóa đơn

    Mọi người cho em hỏi, em đang gặp 1 vấn đề về hóa đơn Ngày 27/6/2019, em có mua hàng bên bán đã xuất hd cho em. Em đã xuất bán hàng này 29/ 6/2019 luôn. Đến 17/7/2019 bên bán phát hiện xuất sai đơn giá nên làm biên bản ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của nguytai | Ngày: 22/07/2019
  • Thu hồi hóa đơn

    Anh chị cho em hỏi. công ty e là bên bán có xuất HĐ cho khách hàng nhưng bênem đóng dấu MST bên em bị sai cả quyển hóa đơn. và trong quyển này bên em đã xuất 9 tờ. Vậy trong TH này bên em phải thu hồi 9 tờ ấy và làm thủ ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của Uongthao. | Ngày: 26/06/2017