• Thuế cho thuê tài sản

    Một nhân viên làm việc trong doanh nghiệp được hưởng lương hàng tháng, người này có 01 xe ô tô cho chính doanh nghiệp này thuê với số tiền 8tr/th (96 triệu/năm). Như vậy số tiền cho thuê xe người này có phải chịu thuế TNCN không ? Nếu doanh nghiệp ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của lenangthanh | Ngày: 15/01/2019