• Thủ tục kết hôn lần 2

    Thưa luật sư xin cho tôi hỏi 2 vấn đề: (1) là giờ tôi đã ly hôn nhưng khẩu vẫn trong nhà chồng mà giờ tôi muốn kết hôn lần 2 thì phải làm sao để có giấy xác nhận độc thân khi khẩu vẫn trong nhà chồng. (2) là giờ tôi muốn chuyển khẩu về lại ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của Thuy99x | Ngày: 05/05/2018