• Thời hạn của di chúc

    Di chúc của cha để lại toàn bộ 40 mét vuông đất cho em út(1 trong 2 anh em) đã được công chứng hợp pháp. Sau khi bố chết, di chúc không được mở. Vậy xin hỏi, trong quy định PL có nhất thiết phải mở di chúc ngay, hay có quy định thời gian để muốn mở khi nào cũng được ? Xin LS trả lời! Cảm ơn LS!
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của ngngvoc | Ngày: 28/05/2019