• Sửa chữa nhà ở

    Chào luật sư! Tôi tên là Nguyễn Thị Chinh: cơ sở tôn giáo của tôi hiện nay chưa được nhà nước công nhận là cơ sở tôn giáo hợp pháp, nhưng do nhu cầu cần thiết tôi muốn sửa chữa lại một số công trình phụ như: lợp mái tôn che nắng ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của chinhnguyenvt78 | Ngày: 27/02/2019