• Pháp lý về Condotel

    1. CONDOTEL về bản chất là căn hộ dùng để phục vụ cho mục đích lưu trú du lịch và không sử dụng cho mục đích để ở. 2. Khách hàng, nhà đầu tư chỉ hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngày du lịch mỗi năm, còn lại để cho chủ dự án kinh doanh trên tài ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của son1971 | Ngày: 16/07/2020