• Nghỉ việc theo nghị định 108/2014

    Vợ tôi là viên chức ( Điều dưỡng) trong Bệnh viện và vợ tôi thuộc danh sách tinh giản biên chế của Bệnh viện. Nay phía Bệnh viện yêu cầu vợ tôi viết ĐƠN XIN NGHỈ CHÍNH SÁCH THÔI VIỆC NGAY ( theo mẫu của Bệnh viện soạn thảo sẵn) yêu cầu vợ tôi ký vào. Vậy căn cứ nào Bệnh viện yêu cầu vợ tôi viết đơn xin nghỉ? Vì nếu không viết thì Lập biên bản chống ...
    Trong Lao động | của Hahuygiap7321 | Ngày: 19/09/2019