• BHXH cho NLĐ lớn tuổi

    Dear Luật sư, Cho e hỏi vấn đề này: trong số nhân viên trong công ty có một chú này đã 63 tuổi. Mọi năm vẫn đóng bhxh đầy đủ. năm nay chú ấy muốn không tiếp tục đóng bhxh nữa, thì có được không ạ. Có sai với quy định pháp luật không ...
    Trong Lao động - Việc làm | của VOHOLECHI | Ngày: 13/02/2019