• Luật tài sản bất minh

    Sau phiên họp Quốc hội kỳ này, có lẽ sẽ có thêm 1 số Luật ra đời, trong đó, có nhắc đến Luật tài sản bất minh , để “trị căn bệnh tham nhũng” của cán bộ, công chức hiện nay. Vậy thì Luật tài sản bất minh có những nội dung chính gì ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của shin_butchi | Ngày: 01/11/2017