DanLuat 2015
  • Luật bảo vệ phụ nữ

    Thưa luật sư..! Em có xem 1 clip trên mạng em thấy rất bức xúc. Khi 1 đám CA đến và thu gôm đồ đạc của người phụ nữ đó nhưng người phụ nữ có dành lại đồ đạc của... Khi 2 bên có xô xát vs nhau.. thì người phụ nữ đó đã xô nhẹ 1 anh CA nhưng ...
    Trong Hình sự | của rachem28012004 | Ngày: 23/04/2019