• Làm lại sổ tạm trú

    Mọi người cho tôi hỏi? Tôi bị mất sổ tạm trú muốn làm lại nhưng người đứng tên chủ hộ là anh tôi mà anh tôi bị mất chứng minh có thể làm sổ lại được không hoặc tôi có thể tự mình làm lại được không.Mong mọi người giải đáp giùm ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của topt1998 | Ngày: 23/09/2019