DanLuat 2015
  • Làm lại sổ đỏ

    Gia đình tôi có một mảnh đất có điện tích ngang là 60m nhưng do trong quá khứ đo đạc sai nên hiện tại trên sổ đỏ chỉ có 40m ngang. Sau đó gia đình tôi có làm đơn xin đo đạc lại và làm giấy chứng nhận mới. Sau một thời gian rất lâu (6 tháng) bên chính quyền mới thực hiện đo đạc mảnh đất nhà tôi và các nhà lân cận. Nhưng sau đó thì vẫn không chịu làm ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Ngotaml3m | Ngày: 04/10/2018