• BÀN VỀ VỤ KHẢI SILK

    Khăn Khaisilk không có thành phần lụa, chuyển hồ sơ sang công an Công ty TNHH Khải Đức của doanh nhân Hoàng Khải có 5 sai phạm. Phát hiệu dấu hiệu vi phạm hình sự, Bộ Công Thương chuyển hồ sơ, vật chứng cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý. Bộ Công ...
    Trong Hình sự & Hình phạt | của shochu | Ngày: 14/12/2017