• Hợp đồng tập việc

    Kính gửi Luật sư! Doanh nghiệp tôi hàng năm có tuyển một số lao động phổ thông (chưa có bằng nghề) vào làm một số công việc phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, để đối tượng lao động này có thể đáp ứng được công việc thì phải cho họ làm quen và ...
    Trong Lao động | của lilama69-1 | Ngày: 06/08/2018