• Giao đất nông nghiệp

    Bố tôi là sĩ quan quân đội đến năm 1990 thì chuyển ngành. Giờ có đền bù đất đai cho dự án nhưng người nhà bảo là bố tôi không có tên trong 5 người được giao đất nông nghiệp trong gia đình. Trước đây khi bà nội còn sống thì ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của runokenshj | Ngày: 13/06/2019