• Canh tân hệ thống

    Luật sư Ngô Ngọc Trai Sự thành công hay thất bại của mỗi chính sách do Đảng cộng sản chủ trương sẽ ảnh hưởng tới nguồn lực quốc gia và mức sống người dân, nên sẽ là chính đáng khi nhân dân đòi hỏi quyền có tiếng nói về quy trình làm ...
    Trong Café DanLuat | của ngongoctrai | Ngày: 09/05/2013