• Câu hỏi luật hình sự

    Có ví dụ minh họa như sau: Do mâu thuẫn với anh D, A (17 tuổi), B (15 tuổi) bàn bạc và cùng nhau dùng dao, gậy gỗ gây thương tích cho D với tỷ lệ tổn thương cơ thể 40%. Sau khi gây thương tích cho D, A và B còn đập phá làm thiệt hại tài sản của ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của hoang1997 | Ngày: 29/11/2019