DanLuat 2015
  • Bị xã hội đen đòi nợ mướn nên xử lý như thế nào?

    Mẹ tôi cách đây vài năm có cho một chị ( gọi tắt là A ) mượn giấy tờ nhà đi cầm. Sau một thời gian chị A không có tiền trả nên đem giấy tờ nhà của mẹ tôi đi mượn nợ chổ khác đắp qua chổ nợ cũ. Đến nay đã là ba chủ nợ. Mẹ tôi thường xuyên bị xã hội đen đến nhà đòi nợ và đe doạ tin thần. Mẹ đã trình báo sự việc lên khu phố. Chị A đã ký giấy xác nhận sẽ ...
    Trong Hình sự | của Ngocthao1001 | Ngày: 07/05/2019