DanLuat 2015
  • Bị đe dọa về tính mạng

    Kính chào luật sư! Xin luật sư giúp tôi vấn đề như sau: Tôi có một người bạn thân. Chơi với nhau từ thời đi học. Vừa qua bạn tôi có mở tiệm cho vay cầm đồ và nói tôi đến để làm việc cùng. Và tôi làm quản lý tài chính cho tiệm. Và làm được mấy tháng thì bạn tôi dẹp tiệm và không làm nữa vì hai vợ chồng của bạn tôi ly hôn. Sau đó vì không có tiền để lo ...
    Trong Hình sự | của hoaiduong82 | Ngày: 17/04/2019