• Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

    Chào luật sư. Tôi nghỉ việc cty A 07/2017 ( đã đóng đủ BHTN 12 tháng) và không đăng ký hưởng BHTN hay đăng ký bảo lưu gì cả. Đến 02/2018 tôi mới ký hợp đồng và được đóng BHTN từ công ty B. Vậy tiền bảo hiểm TN của cty A có được cộng dồn với cty B khi tôi nghỉ việc ( đủ hợp đồng 12 tháng) không ? Vì tôi nghe nói sau 3 tháng mà không đóng tiếp BHTN sẽ ...
    Trong Lao động - Việc làm | của trangnguyen3001 | Ngày: 05/07/2019