• Ba có quyền đuổi con ra khỏi nhà?

    Ba em đánh đập và đuổi em ra khỏi nhà, còn nói là sẽ vứt đồ đạc của em ra đường. Em không hỗn láo gì với ba, không ăn chơi lêu lỏng, không gây sự ồn ào gì cả, em đi làm tự nuôi bản thân. Chỉ vì ba em có vợ mới nên mới kiếm cớ gây sự và đánh đuổi em ra khỏi nhà để ba em ở cùng vợ mới cho thoải mái. Ba mẹ em ly hôn khi em còn 2 tuổi, em theo mẹ sống. ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Tonthathongphuoc | Ngày: 25/05/2019