• Muốn đi Tòa để viết báo cáo

    Em cần đi tòa để làm báo cáo cho việc học, nhưng nghe nói trong thời gian này các tòa đang kiểm kê sổ sách, chỉ 1 số Vụ nghiêm trọng mới xử. Vậy xin mọi người cho e lịch xét xử ,địa điểm, thời gian xét xử, ngày lên tòa , của mọi người để em làm ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của lephuc97 | Ngày: 17/10/2015