• Re:đặt cọc trước có lấy lại được không

    Tôi nghĩ hai trường hợp của hai bạn đều khác nhau : giữa cho thuê và thuê và mua bán đất . . . - Về quá trình thuê nhà cửa về phần đặt cọc là đương nhiên, nếu bạn đã ưng thì ngay lúc đó bạn đã đặt tiền chủ nhà để tiến hành chờ ...
    Trong Dân sự | của oceanlaw | Ngày: 23/03/2014