• Đánh nhau có tổ chức

    Bạn A đi ăn cưới bị đánh gọi trong nhóm bọn em xuống đón. khi bọn em xuống thì bên phía kia lại ra đánh bạn A chấn thương nặng. bọn em dù là bạn của A nhưng k hề đánh trả hay xuống và có ý định gây mất trật tự hay đánh nhau. em chứng kiến vụ việc trên ...
    Trong Hình sự & Hình phạt | của xuanducmocchau | Ngày: 25/07/2020