Tách sổ cho đất ở và đất trồng cây

Chủ đề   RSS   
 • #409824 15/12/2015

  nguyen120583

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:15/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tách sổ cho đất ở và đất trồng cây

  Bô me tôi có diên tích đât ở và đât trồng cây lâu năm là; 1.800.000m2. Nay Bố mẹ tôi muốn tách phân đât ở và phần đât trồng cây lâu năm thành hai trích lục đât có đươc ảmkhông.Nếu không được thi cân phải làm nhưng thủ tục gì và xin hỏi các khoản tiên phải nôp. Toi xin cam ơn

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  2711 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #423601   05/05/2016

  hoangha0610
  hoangha0610

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2016
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  1. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất

  Theo Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì:

  “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

  b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

  c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

  đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

  e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

  g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

  Theo quy định Điều 57 Luật Đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm muốn chuyển mục đích sử dụng thành đất ở thì cần phải được phép của cơ quan có thẩm quyền và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được quy định thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

  - Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến Phòng Tài nguyên và môi trường cấp quận, huyện. Hồ sơ gồm:

  a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  - Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp quận, huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

  Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

  “2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

  b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

  Như vậy, bạn có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Mức tiền bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp quận, huyện.

  Bạn phải nộp tiền sử dụng đất khi nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.

   
  Báo quản trị |