DanLuat 2015

Tác giả có đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả không?

Chủ đề   RSS   
 • #210400 30/08/2012

  thanhhuyen2012

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tác giả có đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả không?

  Cho tôi hỏi, về phần nhãn hiệu hàng hóa và quyền tác giả, tác giả có đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả không?

   
  6694 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #212622   10/09/2012

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3457)
  Số điểm: 99110
  Cảm ơn: 397
  Được cảm ơn 4096 lần


  Câu hỏi của bạn không phải là câu hỏi. Bạn nên đặt câu hỏi một cách rõ ràng nhé!

  "Hãy sống như bạn chỉ còn một ngày để sống, hãy làm việc như bạn chỉ còn một ngày để làm việc, hãy yêu như bạn chưa từng yêu và chỉ có một lần để được yêu"

  Email: thanhhuu050690@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #212668   10/09/2012

  vulcan
  vulcan

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 73
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


   

   Chào bạn!

  Với câu hỏi này của bạn, theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 đã có sửa đổi bổ sung 2009 quy định tại Chường II (từ Điều 36 đến Điều 44) có quy định rất rõ về Chủ sở hưu tác phẩm mà theo đó có thể hiểu bao gồm:

  Chủ sở hữu tác giả đồng thời là tác giả của tác phẩm (Điều 37)

  Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả (Điều 39)

  Đồng thời tại cá Điều còn lại trong Chương II, bạn còn có thể thấy được các hình thức khác của Chủ sở hữu  quyền tác giả như: Điều 38 Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả; Điều 40. Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế; Điều 41. Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền; Điều 42. Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước; Điều 43. Tác phẩm thuộc về công chúng.

  Để có thể hiểu hơn nữa, hoặc được tư vấn trực tiếp, hướng dẫn các dịch vụ liên qua tới Sở hữu trí tuệ bạn có thể liên hệ với chúng tôi

   

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 10/09/2012 12:02:39 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #430071   07/07/2016

  Haduyen20794
  Haduyen20794

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!

  Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo Khoản 1 Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 sửa bổ, bổ sung năm 2009 quy định: "Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này". Vì vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng tác giả của tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả là các chủ thể được bảo hộ quyền tác giả.

  Thứ nhất, về khái niệm tác giả: Theo Khoản 1 Điều 736 Bộ luật dân sự 2005: "Người sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (sau đây gọi chung là tác phẩm) là tác giả của tác phẩm đó."

  Thứ hai, về khái niệm chủ sở hữu quyền tác giả: Theo quy định tại Điều 36 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009: "Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này"

  Cũng theo quy định tại Luật này, căn cứ từ Điều 37 đến Điều 42, chúng ta thấy rằng chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm: tác giả (Điều 37); các đồng tác giả (Điều 38); tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả (Điều 39); người thừa kế (Điều 40); người được chuyển giao quyền (Điều 41); Nhà nước (Điều 42)

  Vì vậy, nếu chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả, trong trường hợp này, tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

  Hà Duyên

  Email: ha.duyen71694@gmail.com

  Cập nhật bởi Haduyen20794 ngày 07/07/2016 04:55:27 CH sai chính tả

  Hà Duyên

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-