Sửa đổi quy định về phụ cấp với viên chức, công chức,NLĐ làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

Chủ đề   RSS   
 • #513636 14/02/2019

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24678
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 698 lần
  SMod

  Sửa đổi quy định về phụ cấp với viên chức, công chức,NLĐ làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

  Bộ Nội Vụ đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dự thảo này sẽ thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP, một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

  Theo đó Dự thảo có một số nội dung mới như sau:

  1. Vùng kinh tế đặc biệt khó khăn là những vùng nào?

  Bao gồm:

  - Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK1

  - Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi

  - Các thôn, buôn, bản, làng...đặc biệt khó khăn

  2. Đối tượng áp dụng:

  - Công chức, viên chức (bao gồm cả tập sự) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

  - Người làm việc theo chế độ hợp đồng tại Nghị định 68/2000/NĐ-CPNghị định 161/2018/NĐ-CP

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương từ NS quốc phòng

  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, lao động hưởng lương từ NS thuộc Công an nhân dân

  - Người làm việc trong tổ chức cơ yếu

  - Người làm việc trong các hội thuộc chỉ tiêu biên chế được NSNN hỗ trợ

  3. Các loại trợ cấp, phụ cấp:

  3.1. Phụ cấp thu hút:

  70% mức lương hiện hưởng theo chức danh, chức vụ trong ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức, theo cấp bậc quân hàm hoặc cấp bậc cộng thêm phụ cấp chức vụ lạnh đạo, thâm niên vượt khung

  Thời gian hưởng: không quá 60 tháng (5 năm) 

  3.2. Phụ cấp công tác lâu năm:

  - 0.5: áp dụng cho người làm việc tại vùng ĐBKK từ đủ 05 - dưới 10 năm

  - 0.7: áp dụng cho người làm việc tại vùng ĐBKK từ đủ 10 - dưới 15 năm

  - 1: áp dụng cho người làm việc tại vùng ĐBKK từ đủ 15 năm trở lên

  3.3. Trợ cấp lần đầu khi đến công tác tại vùng ĐBKK:

  - Mức trợ cấp: 10 tháng lương cơ sở.

  - Trường hợp có gia đình đến ở cùng thì được  trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình và tiền tàu xe, cước hành lý...

  3.4. Trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt, sạch

  3.5. Trợ cấp 01 lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK hoặc nghỉ hưu:

  Mỗi năm công tác tại vùng ĐBKK được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng bao gồm cả phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung

  3.6. Thanh toán tiền tàu xe về thăm gia đình vào các ngày nghỉ lễ

  3.7. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ nghề nghiệp

  3.8. Phụ cấp ưu đãi theo nghề:

  70% mức lương hiện hưởng cho các đối tượng sau:

  - Công chức, viên chức, NLĐ là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

  - Công chức, viên chức, NLĐ trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước.

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp dân quân y

  3.9. Phụ cấp lưu động:

  0.2 mức lương cơ sở với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục làm chuyên trách về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục phải thường xuyên đi đến các thôn, buôn, xóm...

  3.10. Phụ cấp dạy tiến dân tốc thiểu số:

  50% mức lương hiện hưởng công với phụ cấp vụ lãnh đạo, nghề nghiệp vượt khung vơi nhà giáo, viên chức giáo dục dạy tiếng dân tộc  thiểu số.

  Nghị định cũng quy định cách tính thời gian để hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp

  >>> Xem toàn văn Dự thảo tại file đính kèm bên dưới

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 15/02/2019 07:31:37 SA
   
  1736 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận