Sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân: giảm thuế cho người có thu nhập thấp

Chủ đề   RSS   
 • #481118 04/01/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4211 lần


  Sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân: giảm thuế cho người có thu nhập thấp

  >>> Luật sửa đổi 5 Luật về thuế GTGT, TTĐB, TNCN, TNDN và tài nguyên

  Bộ Tài chính tiếp tục công bố Dự thảo lần 2 Luật sửa đổi 5 loại thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Trước đó tại Dự thảo lần 1, chỉ có 1 phương án tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nay bổ sung thêm phương án thứ 2.

  Để các bạn dễ hình dung, sau đây mình trích dẫn 3 biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm hiện tại và 2 phương án tại Dự thảo:

  Hiện tại

  Bậc thuế

  Phần thu nhập tính thuế/năm

  (triệu đồng)

  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

  Thuế suất (%)

  1

  Đến 60

  Đến 5

  5

  2

  Trên 60 đến 120

  Trên 5 đến 10

  10

  3

  Trên 120 đến 216

  Trên 10 đến 18

  15

  4

  Trên 216 đến 384

  Trên 18 đến 32

  20

  5

  Trên 384 đến 624

  Trên 32 đến 52

  25

  6

  Trên 624 đến 960

  Trên 52 đến 80

  30

  7

  Trên 960

  Trên 80

  35

  Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân 2007.

  Phương án thay đổi 1:

  Bậc thuế

  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

  Thuế suất (%)

  1

  Đến 10

  5

  2

  Trên 10 đến 30

  15

  3

  Trên 30 đến 50

  25

  4

  Trên 50 đến 80

  30

  5

  Trên 80

  35

  Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng, các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay (ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu/tháng sẽ được giảm 850.000/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...).

  Phương án thay đổi 2:

  Bậc thuế

  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

  Thuế suất (%)

  1

  Đến 5

  5

  2

  Trên 5 đến 10

  10

  3

  Trên 10 đến 40

  20

  4

  Trên 40 đến 80

  30

  5

  Trên 80

  35

  Cá nhân hiện đang có thu nhập ở bậc 1, bậc 2 sẽ không bị ảnh hưởng, cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế so với hiện tại, tuy nhiên mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn.

  Ví dụ: cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 650.000 đồng/tháng.

  Thông tin về việc sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục được cập nhật đến các bạn.

   
  5321 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận