DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sửa đổi Luật cán bộ, công chức, viên chức

Bộ nội vụ vừa trình dự thảo Về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức. Theo đó

Những nội dung bất cập được đưa ra đối với luật các bộ, công chức và đề xuất điều chỉnh như sau:

1. quy định hiện hành đưa ra nội dung chưa thống nhất trong việc thực hiện chế độ chính sách và cơ chế quản lý đối với cán bộ, công chức.

2. dự thảo sẽ thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, thôi việc, kỷ luật đối với viên chức lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệ

3. quy định chặt chẽ về công tác tuyển dụng đáp ứng cá yêu cầu nội tại về yêu cầu công việc gắn với thẩm quyền

4. đào tạo, thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy hệ thống chính trị

5. đánh giá, phân loại cán bộ, công chức để đảm bảo cơ sở sử dụng cán bộ, công chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch,bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc

6. tạo hành lang pháp lý cho việc đánh giá kết quả thực hiện công việc theo vị trí làm việc, căn cứ vào đúng tieu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và hiệu quả công việc

- ..

xuất phát từ nhu cầu trên dự thảo được đưa ra trình ý kiến và tiếp thu các nội dung sau:

- xác định chỉ thực hiện chế độ công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước

-  quy định về nâng ngạch công chức, việc nâng ngạch được thực hiện thông qua hình thức xét nâng ngạch.

- về phân loại đánh giá cán bộ, công chức cho thống nhất với các mức phân loại đánh giá đối với đảng viên và viên chức hàng năm.

- quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Mời bạn xem chi tiết tại File đính kèm:

 

  •  4902
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…