Sửa đổi luật

Chủ đề   RSS   
 • #196640 26/06/2012

  Sửa đổi luật

  Tại sao tôi thấy Điều 264 của Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 lại sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai mà không dùng riêng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai để sửa đổi Luật đất đai?

  Cập nhật bởi inseco ngày 26/06/2012 02:01:18 CH
   
  2763 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #196649   26/06/2012

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2701)
  Số điểm: 19464
  Cảm ơn: 889
  Được cảm ơn 1046 lần
  SMod

  Theo tôi nghĩ bởi Luật tố tụng hành chính được ban hành sau Luật đất đai, hai luật này do cùng một cơ quan ban hành để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

  Nội dung này được quy định cụ thể tại điều 9 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm2008

  2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó; trong trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản đó danh mục văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.

   

   
  Báo quản trị |