DanLuat 2015

sửa đổi điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức là chủ sở hữu căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014

Chủ đề   RSS   
 • #397386 23/08/2015

  sửa đổi điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức là chủ sở hữu căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014

  Các anh chị cho em hỏi 1 điểm liên quan đến sửa đổi điều lệ:

  Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

  "Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

  b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên."

   

  Công ty em là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, điều lệ hiện tại của Công ty em nêu rõ Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty là vừa có hội đồng thành viên, lại vừa có cả Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc.

  Vậy công ty có BẮT BUỘC phải sửa đổi lại điều lệ cho phù hợp với quy định trong Điều 78 Luật doanh nghiệp hay không?

  Hay vẫn giữ nguyên cơ cấu quản lý hiện tại và không sửa đổi điều lệ mà không có vấn đề gì cả?

  Cảm ơn các anh chị

   
  5446 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #397393   24/08/2015

  trunghieu6592
  trunghieu6592
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2014
  Tổng số bài viết (401)
  Số điểm: 3627
  Cảm ơn: 33
  Được cảm ơn 127 lần


  Áp dụng một cách máy móc thì cần phải sửa đổi nhé bạn. Vi đã quy định rõ ràng là "theo một trong hai "  

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trunghieu6592 vì bài viết hữu ích
  hanhtm (24/08/2015)
 • #397449   24/08/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31521
  Cảm ơn: 920
  Được cảm ơn 1900 lần


  Chào bạn .

  Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 1/7/2015, cty bạn đã thành lập trước đó nên không bị điều chỉnh bởi luật này: Cty bạn có quyền sửa đổi, chứ không có nghĩa vụ (bắt buộc) phải sửa vì không áp dụng hồi tố.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  hanhtm (24/08/2015)
 • #397471   24/08/2015

  Vâng. Cảm ơn các anh đã hướng dẫn.

   
  Báo quản trị |  
 • #397593   25/08/2015

  LSHaanh
  LSHaanh
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2014
  Tổng số bài viết (79)
  Số điểm: 636
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 37 lần


  Chào bạn,

  Theo bạn trình bày "Công ty em là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, điều lệ hiện tại của Công ty em nêu rõ Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty là vừa có hội đồng thành viên, lại vừa có cả Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc".

  Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 67, Luật Doanh Nghiệp 2005, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên là tổ chức, như sau:

  “1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan….

  3. Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền.

  4. Trường hợp một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên”

  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 78, Luật Doanh Nghiệp 2014, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên là tổ chức cũng quy định:

  “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

  b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.”

  Như vậy, theo quy định pháp luật (bao gồm cả Luật Doanh Nghiệp 2005 và 2014) có thể thấy đối với loại hình công ty TNHH một thành viên là tổ chức chỉ có thể hoạt động theo một trong hai mô hình là (1) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hoặc (2) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

  Nếu Công Ty bạn hoạt động theo mô hình vừa có cả Chủ Tịch Công Ty và Hội Đồng Thành Viên là chưa phù hợp với các quy định pháp luật, Công Ty nên điều chỉnh mô hình hoạt động theo đúng các quy định hiện hành.

   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn LSHaanh vì bài viết hữu ích
  hanhtm (25/08/2015) hungmaiusa (25/08/2015)
 • #397601   25/08/2015

  Cảm ơn anh ah.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-