DanLuat 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và luật quản lý thuế

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #439431   22/10/2016

  Các anh chị cho mình hỏi 1 chút được không,

  Tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật TTĐB và Luật Quản lý thuế ngày 06/04/2016 có đoạn:

  “1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

  Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào."

  Theo minh hiểu : khi DN A bán cho DN B sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, khi đó DN A xuất Hóa đơn cho DN B với dòng thuế suất bỏ trống, không có dòng thuế GTGT. Đối với DN B Hóa đơn đó là hóa đơn đầu vào, Hóa đơn đó không có thuế thì lấy đâu ra thuế để mà khấu trừ nhỉ.

  Nhờ anh chị Dân Luật giải thích dùm mình ở điểm này với, mình cảm ơn nhiều.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-