Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp khi thay đổi chủ sở hữu tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #505596 26/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp khi thay đổi chủ sở hữu tài sản

  Năm 2017, ông A và và vợ là bà B đi thế chấp căn nhà của cả hai người để bảo đảm nghĩa vụ vay chung. Hợp đồng thế chấp do hai người ký. Thời hạn vay là 5 năm và hai bên chưa thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ. 

  Năm 2018, Ông A và Bà B ly hôn, không yêu cầu Tòa án phân chia tài sản.

  Ông A và bà b muốn phân chia căn nhà thế chấp nêu trên cho Bà B và Ngân Hang muốn sửa đổi, bổ sung chủ thể của Hợp đồng thế chấp  là bà B có được hay không? 

   
  1897 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận