DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sửa đổi, bổ sung 25 TTHC trong đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 11/02/2020, Bộ Công an ban hành Quyết định 933/QĐ-BCA-C08 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Tại nội dung Quyết định, Bộ Công an đã công bố tổng cộng 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó:

- Thủ tục hành chính cấp Trung ương: 08 thủ tục, bao gồm:

+ Đăng ký, cấp biển số xe

+ Đăng ký sang tên xe tại Cục CSGT, Bộ công an

+ Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố khác tại Cục CSGT, Bộ công an

+ Đăng ký xe từ công an địa phương di chuyển đến Cục CSGT, Bộ công an

+ Đổi GCN đăng ký xe, biển số xe

+ Cấp lại GCN đăng ký xe, biển số xe

+ Đăng ký xe tạm thời

+ Thu hồi GCN đăng ký xe, biển số xe

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 09 thủ tục, bao gồm:

+ Đăng ký xe tạm thời

+ Thu hồi GCN đăng ký xe, biển số xe

+ Cấp lại GCN đăng ký xe, biển số xe tại CA cấp tỉnh

+ Đổi GCN đăng ký xe, biển số xe tại CA cấp tỉnh

+ Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến từ CA cấp tỉnh

+ Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp tỉnh

+ Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp tỉnh

+ Đăng ký, cấp biển số xe

+ Cấp phù hiệu kiểm soát cho ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính Phủ vẫn hoạt động trong nội địa

- Thủ tục hành chính cấp huyện: 08 thủ tục, bao gồm:

+ Thu hồi GCN đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

+ Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tạm thời tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký

mô tô, xe gắn máy

+ Cấp lại GCN đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tạm thời tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

+ Đối GCN đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

+ Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

+ Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

+ Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

+ Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

>>>Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

  •  1812
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…