DanLuat 2015

Sự thiếu trách nhiệm vì vụ lợi" hot"

Chủ đề   RSS   
 • #270561 20/06/2013

  khanhnham

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sự thiếu trách nhiệm vì vụ lợi" hot"

  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  ĐƠN TỐ CÁO

  UBND TP Hà Nội về việc cố tình trì hoãn không xử lý các vụ việc tố cáo, để bao che cho một số cán bộ, đảng viên tham nhũng vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai vụ việc tại xã Sơn Đồng – Hoài Đức – Tp Hà Nội.

  Kính gửi : Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo:

  Tôi: Nguyễn Khánh Nhâm, địa chỉ xóm Xa, Xã sơn đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, cùng các hộ dân xã sơn đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Há Nội căn cứ các quy định của pháp luật, tố cáo UBND TP Hà Nội về việc cố tình trì hoãn không xử lý các vụ việc tố cáo, để bao che cho một số cán bộ, đảng viên tham nhũng vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai vụ việc tại xã Sơn Đồng – Hoài Đức – Tp Hà Nội. Chúng tôi tóm tắt các vụ việc tố cáo trong đơn đơn thường trực tiếp công dân thanh tra chính phủ đã chuyển đến UBND TP Hà Nội để UBND TP Hà Nội giao cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát trả lời công dân theo quy định của pháp luật tại văn bản số: 2752/ HD.TDTW ghi ngày 17/08/2012 tóm tắt các vụ việc cụ thể như sau:

  * 1 là tố cáo Chủ tịch UBND Xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 1999 – 2004 và từ 2004 – 2011 không dân chủ công khai việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có quy hoach chi tiết điểm công nghiệp làng nghề khu Cánh Gà Một, cuối năm 2002 – 2004 để một số hộ tự đi thu gom và chuyển nhượng đất, có đất các hộ tự làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng xây dựng nhà xưởng sản xuất đồ gỗ, đồ thờ mỹ nghệ truyền thống làng nghề sơn son thiếp vàng, bạc xây dựng nhà xưởng ngang dọc hết sức nham nhở, một số hộ sử dụng đất sai mục đích được duyệt,  một số hộ có đất sản xuất nông nhiệp khu vực này tự ý xây dựng nhà xưởng, ô nhiễm môi trường khu vực, một số hộ có đất sản xuất nông nhiệp tại khu Cánh Gà Một bị đan xen, xen kẽ giữa nhà xưởng không sản xuất gì được phải bỏ hoang từ năm 2004 đến nay vì không có đường ra vào, không có hệ thống tưới tiêu, đất ô nhiễm bởi nước thải của các nhà xưởng liền kề, thiệt hại kinh tế cho các hộ gia đình, các hộ gia đình phải nghèo đói.

  1.2 giao bán đất công ích cho một số hộ xây dựng nhà ở hợp thức thành đất ở trái thẩm quyền vì vụ lợi, cố tình buông lỏng quản lý đất đai để một số hộ chiếm đất công ích xây dựng nhà ở, nhiều hộ xây dựng nhà ở nhà xưởng trên đất sản xuất nông nghiệp vì vụ lợi, làm thất thoát tài sản của nhà nước tổng trị giá khoảng 10.000 tỷ VND ( mười nghìn tỷ đồng Việt Nam ) vì vụ lợi.

  - 2 là tố cáo UBND Huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 1999 – 2004  ban hành các văn bản quyết định cho phép các hộ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng xây dựng nhà xưởng sản xuất đồ gỗ, đồ thờ mỹ nghệ làng nghề truyền thống sơn son thiếp vàng, bạc tại khu cánh gà một và khu cửa kho trái quy định của pháp luật vì vụ lợi.
              2.2 UBND Huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2004 – 2011 lợi dụng chức quyền ban hành các văn bản báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sai sự thật, để bao che cho một số cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật vì vụ lợi.

  - 3 là tố cáo Thanh tra Nhà nước Huyện Hoài Đức, căn cứ các nội dung tố cáo trong đơn, tài liệu, bằng chứng đã cung cấp, đối chiếu các nội dung trong kết luận số :140KL. UBND ngày 02/11/2010 của UBND Huyện Hoài Đức, theo quy định của pháp luật ngày 04/04/2011 chúng tôi có đơn đơn gửi ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch UBND TP Hà Nội tố cáo cán bộ thanh tra nhà nước Huyện Hoài Đức người được giao kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo về việc cố tình cắt xén nội dung tố cáo, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo, báo kiểm tra, xác minh sai lệch nội dung đơn tố cáo.

  -         Ngày 12/05/2011 UBND TP Hà Nội có văn bản số: 3551/ UBND-BTCD giao thanh tra thành phố xác minh, kết luận báo cáo UBND TP theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

  -         Ngày 20/05/2011 Ông Nguyễn Khắc Tiến trưởng phòng thanh tra 7, thanh tra thành phố Hà Nội có giấy mời chúng tôi đến để làm rõ những nội dung chúng tôi không đồng ý với nội dung kết luận số 140KL. UBND ngày 02/11/2010 của UBND Huyện Hoài Đức, đúng 8h30’ ngày 26 tháng 05 năm 2011 tại phòng 107 Thanh tra thành phố số 62 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chúng tôi đã cung cấp cho bà Đinh Thị Thu Cúc thanh tra viên phòng 7 các nội dung tố cáo và 12 văn bản tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo trong đơn.

  -         4 là tố cáo, căn cứ các nội dung tố cáo, tài liệu, bằng chứng đã cung cấp liên quan đến các nội dung tố cáo trong đơn đơn ghi ngày 04/04/2011, đối chiếu các nội dung trong thông báo kết luận số: 139/TB – UBND ngày 04/06/2012 của UBND TP Hà Nội, thanh tra phòng 7, TTTP Hà Nội người được giao kiểm tra, xác minh các nội dung tố cáo đã cố tình cắt xén nội dung tố cáo, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo, báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả kiểm tra, xác minh sai lệch nội dung tố cáo, dẫn đến UBND TP Hà Nội kết luận sai lệch nội dung tố cáo trong đơn, theo quy định của pháp luật ngày 30/07/2012, ngày 21/08/2012 và ngày 17/09/2012 chúng tôi đến trụ sở tiếp công dân của TW Đảng và Nhà nước gửi đơn tố cáo Thanh Tra phòng 7, TTTP Hà Nội người được giao kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo về việc cố tình cắt xén nội dung tố cáo, tài liệu, bằng chứng liên quan nội dung tố cáo, báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả kiểm tra, xác minh sai lệch nội dung tố cáo, dẫn đến UBND TP Hà Nội kết luận sai lệch nội dung tố cáo trong đơn, thường trực tiếp công dân thanh tra chính phủ đã tiếp nhận đơn và chuyển đơn đến UBND TP Hà Nội tại văn bản số :2752 HD.TDTW ghi ngày 17/08/2012 để UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát trả lời công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về trụ sở tiếp công dân của TW Đảng và nhà nước để tổng hợp, báo cáo./. ( chi tiết các vụ việc sai phạm đã nêu trong đơn TTTCD Thanh Tra Chính Phủ đã chuyển đến UBND TP Hà Nội).

  -         Xong chúng tôi không nhận được văn bản thông báo của UBND TP Hà Nội về việc giao cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các vụ việc chúng tôi tố cáo theo quy định của pháp luật, ngày 01/11/2012 chúng tôi có đơn gửi ông Nguyễn Thế Thảo Chủ Tịch UBND TP Hà Nội đơn đề nghị ông chủ tịch chỉ đạo giao cơ quan chức năng kiểm tra, rá soát làm rõ các nội dung tố cáo trong đơn nêu trên, sử lý nghiêm các vụ việc đúng luật định, và từ đó đơn tố cáo của chúng tôi vẫn cứ chìm đi, ngày 14/01/2013 chúng tôi tiếp tục có đơn gửi ông Nguyễn Thế Thảo Chủ Tịch UBND TP Hà Nội đơn đề nghị ông Chủ Tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo giao cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ từng vụ việc tố cáo trong đơn nêu trên, xử lý nghiêm các vụ việc đúng luật định, và từ đó đơn tố cáo của chúng tôi vẫn cứ chìm nghỉm đi, UBND TP Hà Nội cố tình trì hoãn không sử lý các vụ việc chúng tôi tố cáo để bao che cho một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai vụ việc tại  Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội.

  * Các hành vi tham nhũng, vi phạm các quy định của pháp luật của một số cán bộ đảng viên nêu trên, để công dân được chấp hành luật pháp theo quy định của pháp luật chúng tôi đề nghị:

  + 1 là đề nghị lãnh đạo TW đảng, chính phủ, các cơ quan TW, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo điều tra, xác minh làm rõ từng vụ việc trong đơn tố cáo, giải quyết từng vụ việc để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của dân đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên lợi dụng  chức quyền cố tình làm trái quy định của pháp luật vì vụ lợi, người vi phạm pháp luật đúng luật định.

  + 2 là đề nghị các cơ quan đài truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam, báo trí, điều tra xác minh đăng tin các vụ việc công dân tố cáo đúng luật.

  + 3 là để công khai minh bạch trong việc giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chúng tôi đề nghị:

  -         Đề nghị thông báo cho người tố cáo về việc chuyển đơn thư đến cơ quan giải quyết ghi rõ đề đơn ngày/tháng/năm.

  -         Đề nghị thông báo cho người tố cáo về việc quyết định tiến hành điều tra, giám định, tài liệu, xác minh nội dung tố cáo, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo.

  -         Đề nghị thông báo cho người tố cáo quyết định xử lý tố cáo.

   

                                                                 Sơn Đồng ngày 20 tháng 06 năm 2013

   

                                                                                            Người tố cáo

                                                                                     Nguyễn Khánh Nhâm

   

   
  1708 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-