DanLuat 2015

Sự khác nhau giữa việc chấp thuận và thông qua hợp đồng của HĐQT

Chủ đề   RSS   
 • #132203 20/09/2011

  bongbaybay

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2008
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  Sự khác nhau giữa việc chấp thuận và thông qua hợp đồng của HĐQT

  Xin chào luật sư,

  Tôi có một chút vướng mắc mong được luật sư giải đáp.

  Theo tôi tìm hiểu trong Luật DN có các quy định như sau:

  Điều 96. Đại hội đồng cổ đông

  d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

  Điều 108. Hội đồng quản trị

  g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này;

  Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

  Tôi muốn hỏi, trong các trường hợp trên thì việc chấp thuận và thông qua hợp đồng của HĐQT có gì khác nhau? Theo như tôi hiểu thì cả ĐHCĐ và HĐQT đều có thẩm quyền thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay… có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất của công ty. Như vậy là trùng lặp về thẩm quyền?

  Ngoài ra, cũng theo quy định trên thì bất cứ hợp đồng nào có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất của công ty thì đều phải có sự chấp thuận của HĐQT mặc dù giá trị hợp đồng chỉ có 2 triệu, còn tổng giá trị tài sản là 10 tỷ? Và như vậy, thẩm quyền ký hợp đồng của giám đốc đã bị lược bỏ?

  (Giá sử trong trường hợp này Điều lệ công ty quy định như trên)

   
  15615 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #132846   21/09/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1486 lần


  Chào bạn,

      Bạn làm ở VP luật/Cty luật nên thắc mắc của bạn cũng khó trả lời nhỉ. Tôi chỉ xin đưa ra một số nhận định, đúng hay sai thì các bạn góp ý thêm nhé.

      - Điểm d Khoản 1 Điều 96 LDN quy định quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ là #00b050;">quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty ...

      - Điểm g Khoản 2 Điều 108 LDN quy định quyền và nhiệm vụ của HĐQT là quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; #00b050;">thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty ...

      Trả lời câu hỏi 1. Theo bạn, có vẻ thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT là trùng lắp. Nhưng theo tôi thẩm quyền có khác nhau: i) ĐHĐCĐ có quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản ... của cty, tức là sử dụng vốn của cty để đầu tư hoặc bán đi một phần tài sản của cty theo thẩm quyền, còn ii) HĐQT có quyền quyết định bằng cách thông qua Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị ..., tức là quyết định việc ký kết hợp đồng phục vụ cho hoạt động kinh doanh đơn thuần của cty.

      Không biết như vậy có rõ chưa?

      Trả lời câu hỏi 2. Thuật ngữ "thông qua" và "chấp thuận" hợp đồng của HĐQT có gì khác nhau?

       Theo tôi, ý nghĩa của chúng có khác nhau. "Chấp thuận" tức là đã quyết định đồng ý và đã được "thông qua". HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác quy định tại Điều lệ cty.

      Trả lời câu hỏi 3. Bạn có nói: "Ngoài ra, cũng theo quy định trên thì bất cứ hợp đồng nào có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất của công ty thì đều phải có sự chấp thuận của HĐQT mặc dù giá trị hợp đồng chỉ có 2 triệu, còn tổng giá trị tài sản là 10 tỷ? Và như vậy, thẩm quyền ký hợp đồng của giám đốc đã bị lược bỏ?"

      Bạn hãy nghiên cứu Khoản 3 Điều 116 LDN sẽ hiểu rõ thẩm quyền của TGĐ như thế nào. Do vậy, trong Điều lệ cty, thường nếu hợp lý, sẽ phân định chi tiết hơn thẩm quyền của TGĐ đối với giá trị hợp đồng mà người này được quyền ký kết mà không cần có sự chấp thuận của HĐQT.

      Vài dòng trao đổi. Mong nhận được hồi âm.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #142949   26/10/2011

  dth1988
  dth1988

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Không đúng, thông qua và chấp thuận về bản chất không khác nhau. Trường hợp 120 không liên quan đến 108 và 96. Các bạn đọc kỹ lại 03 điều luật đó sẽ thấy sự khác biệt rất lớn về loại giao dịch.
   
  Báo quản trị |  
 • #199103   06/07/2012

  hoangthianhthu
  hoangthianhthu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bây giờ mình có trường hợp liên quan. Mình cũng đang có những băn khoăn giống bạn bongbaybay. 

   
  Báo quản trị |  
 • #199165   06/07/2012

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14949
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1048 lần


  Chào bạn,

  Đọc kỹ một chút thì bạn sẽ thấy được sự khác nhau thôi (và bạn sẽ dễ nhận thấy hơn nếu bạn đã trải qua thực tế).

  - Thứ nhất ở đây không hề có sự chồng chéo về thẩm quyền như bạn lầm tưởng, vì ĐHĐCĐ (đông dữ lắm đối với công ty đại chúng) chỉ có thể quyết định đầu tư vào đâu và bán tài sản nào (nếu nó trên 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty) nhưng ĐHĐCĐ không thể thông qua chi tiết, nội dung cụ thể từng vấn đề liên quan. Đó là trách nhiệm của HĐQT. Và về câu chữ của luật thì bạn thấy rằng Luật DN quy định rằng HĐQT thông qua "Hợp đồng ....". Quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thực hiện cụ thể, chi tiết như thế nào. Nó sẽ được phản ảnh qua nội dung cụ thể trong Hợp đồng. Trách nhiệm của HĐQT là bảo đảm nội dung Hợp đồng phù hợp với quyết định của ĐHĐCĐ và bảo đảm được quyền và lợi ích của cổ đông. Rõ ràng quyết định của ĐHĐCĐ là cái phải có trước sau đó mới có chuyện HĐQT phê duyệt hợp đồng.

  - Thứ hai về mặt ngôn ngữ thì chấp thuận và thông qua là tương đương nhau về mặt ngữ nghĩa, từ thông qua thường được dùng khi việc chấp thuận đòi hỏi được thực hiện bởi một nhóm người bằng phương pháp biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

  - Thứ ba, đúng như bạn hiểu HĐQT phải thông qua mọi HĐ kể cả nó có giá trị nhỏ xíu bởi vì đây là các hợp đồng đặc biệt có liên quan đến một số đối tượng có khả năng xảy ra xung đột lợi ích với công ty. Lưu ý việc thông qua này chỉ áp dụng cho các hợp đồng bị rơi vào nhóm đối tượng này (được quy định tại điều 120) chứ không phải đối với mọi hợp đồng mà công ty ký kết.

  Thân.

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Unjustice vì bài viết hữu ích
  bankhlbvn (14/12/2017) phlan (22/01/2018)

0 Thành viên đang online
-