sự khác nhau giữa quyền lợi của nhân viên được vào biện chế với nhân viên hợp đồng trong giáo dục

Chủ đề   RSS   
 • #364644 25/12/2014

  luuthivananh

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  sự khác nhau giữa quyền lợi của nhân viên được vào biện chế với nhân viên hợp đồng trong giáo dục

  Cho em hỏi những quyền lợi mà nhân viên được vào biên chế với nhân viên hợp đồng trong nhà trường ,vì bạn em đang làm văn thư cho trường nhưng vì chỉ tiêu của trường đã đủ nên không vào biên chế được , bắt làm nhân viên hợp đồng , trong khi đó gần tết trường sẻ có những khỏan tiền thưởng của trường cho riêng giáo viên ăn tết , bạn em không được nhận gì hết , giờ phải nhờ xin giáo viên quyên góp cho , thấy nó bất công sao sao đó , mình vẩn làm như người ta mà khi thuởng thì giống như đi xin , trong khi đó nếu làm ở ngoài thì nhân viên hợp đồng vẩn được đầy đủ quyền lợi . Còn được tháng 13 ,nếu không làm đủ 1 năm thì còn được làm bao nhiêu tính bao nhiêu . Còn làm ở đây lương đã thấp , còn không đươc thuởng , thời gian làm thi từ 7g sáng tới 5g chiều , hơn 8 tiếng , lương thi dưới 3 tr ,e thấy có sự bốc lột , theo em nghĩ nhân viên có biên chế thì chỉ khác với nhân viên hợp đồng là cái bậc lương ,với tiền phụ cấp thôi chứ , chứ làm mà không được hưởng gì hết , làm ở công ty nhân viên hợp đồng còn có nhiều quyền lợi hơn
   
  6928 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #447678   23/02/2017

  Với thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin đưa ra những góp ý như sau:

  Thứ nhất, quyền lợi của người được tuyển vào biên chế và người thực hiện chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp. Theo pháp luật hiện hành, trong đơn vị sự nghiệp có 2 nhóm người làm việc theo chế độ hợp đồng với quyền lợi như sau:

  ·      “Người được tuyển vào biên chế” mà bạn nhắc đến là người làm việc trong đơn vị sự nghiệp theo chế độ hợp đồng làm việc. Luật viên chức 2010 quy định tại điều 2: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.” Vì vậy quyền của họ chính là quyền của viên chức được quy định tại Luật viên chức 2010. Các quyền này gồm có:

  "Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

  1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

  2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

  3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

  4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

  5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

  6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

  7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

  Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

  1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

  2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

  1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

  2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

  4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

  1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

  Điều 15. Các quyền khác của viên chức

  Viên chức được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia hoạt động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật."

  ·     Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Trong trong trường hợp này, người làm văn thư trong trường nhưng vì chỉ tiêu đã đủ không được vào biên chế chính thức thì sẽ không làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc mà làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại nghị định 68/2000/NĐ-CP. Theo đó, quyền lợi của những người này chính là quyền của người lao động do pháp luật lao động điều chỉnh. Bên cạnh đó, trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cá nhân trực tiếp làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì ngoài những quy định được ghi trong mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Quyết định số 207/LĐTBXH ngày 02 tháng 4 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp làm hợp đồng được hưởng các chế độ, chính sách như cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:

  “-  Được áp dụng bảng lương hành chính quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

  -  Được nâng bậc lương theo thâm niên quy định;

  -  Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương.

  -  Được tham gia học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan;

  -  Được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;

  - Nếu được cơ quan cử đi nước ngoài thì được hưởng quyền lợi như cán bộ, công chức”

  Thứ hai, Về vấn đề không thưởng Tết cho người thực hiện công việc theo chế độ hợp đồng lao động. Căn cứ điều 103, Luật lao động 2012 về tiền thưởng:

  “1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

        Như vậy, v​iệc thưởng Tết cho người lao động không phải là quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải thực hiện.Người sử dụng lao động chủ động, tự nguyện thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Trong trường hợp này, việc đơn vị sự nghiệp không thưởng cho người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động là không vi phạm quy định của pháp luật. 

  Trên đây là phần trao đổi của tôi về vấn đề bạn cần tư vấn, nếu có gì thắc mắc mời bạn liên hệ với chúng tối để được giải đáp chi tiết.

  Chuyên viên tư vấn Phạm Thị Lan Anh.

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  
 • #447684   23/02/2017

  tranglaw049
  tranglaw049
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2017
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 4010
  Cảm ơn: 27
  Được cảm ơn 30 lần


   Theo mình nghĩ vậy  vào biên chế ổn định hơn hợp đồng. 

   
  Báo quản trị |  
 • #447787   24/02/2017

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Bạn luuthivananh hỏi đã lâu, không biết bây giờ mới trả lời thì có ích gì không?

  Việc này cần tìm hiểu rõ: Nhà trường có được phân chỉ tiêu biên chế cho vị trí văn thư hay không? Nếu có mà chỉ mình bạn của bạn làm văn thư nhưng không được vào biên chế là sai (vì chí ít trường hợp như vậy cũng phải là HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế - nếu chưa làm thủ tục tuyển dụng được). Như vậy chỉ tiêu vị trí khác đã thừa nên chiếm phần chỉ tiêu vị trí này.

  Vị trí văn thư không thuộc đối tượng HĐLĐ theo nghị định 68 như bạn clevietkimlaw1 nói đâu.

  Luật pháp không quy định cụ thể về chi thưởng. Nhưng thiết nghĩ mọi người trong một đơn vị (mỗi người một việc) cùng đóng góp công sức cho đơn vị thì phải được hưởng phúc lợi như nhau chứ, sao lại có sự phân biệt đối tượng lao động như vậy được. Chỉ những người là biên chế mới biết ăn tết hay sao? Người lãnh đạo thử tự đặt mình trong trường hợp bạn văn thư này xem sao nào.

  Còn nếu việc "thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động" theo các mức khác nhau thì chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng ở đây không có hẳn và phải hưởng nhờ vào sự "quyên góp" của những người khác trong cùng trường thì thử hỏi người quyết định việc thưởng đó có coi được không. Trong ngành giáo dục mà lại xử sự như vậy sao?

   

   
  Báo quản trị |