Sự khác nhau của điểm a và điểm b điều 24a Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #492254 21/05/2018

  Sự khác nhau của điểm a và điểm b điều 24a Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai

  “Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

  Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh gii thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau:

  1. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:

  a) Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối vớitrường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

  b) Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 70 của Nghị định này nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  => Mong luật sư giải thích giùm tôi sự khác nhau giữa điểm a và điểm b khoản 1 điều 24a. Khi nào thì tôi dùng điểm a, khi nào tôi dùng điểm b. " Ví dụ: Tôi có 1 thửa đất diện tích 1500m2 ( 400m2 đất ONT và 1100m2 đất CLN ), thông số cạnh thửa đất là 30 x 50m,  được cấp năm 2001 là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bìa đỏ ). Đến tháng 2/2018 tôi thực hiện đo đạc lại thửa đất và tặng cho con trai với diện tích đất là 2532,5m2 ( trong đó 400m2 là đất ONT )  thông số cạnh 100 x 25,3m. Vậy cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai cần thực hiện những việc gì. 

   
  1976 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #492327   22/05/2018

  TranTamDuc.1973
  TranTamDuc.1973
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2016
  Tổng số bài viết (1205)
  Số điểm: 9624
  Cảm ơn: 135
  Được cảm ơn 923 lần
  Moderator

  Chào bạn,

  Điểm khác nhau cơ bản giữa điểm a và điểm b khoản 1 điều 24a Nghị định số 01/2017/NĐ-CP là điểm a áp dụng cho những trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận QSDĐ còn điểm b áp dụng cho những trường hợp thửa đất gốc không có GCN mà chỉ  có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này.

  Trường hợp của bạn, muốn được công nhận QSD đối với 1032,5m2 tăng thêm thì áp dụng theo điểm a khoản 1 điều 24a Nghị định 01/2017/NĐ-CP vì thửa đất gốc đã có GCN (Giấy đỏ cấp năm 2001). Trình tự, thủ tục thì điểm a này cũng đã qui định đầy đủ, tuy nhiên, thực tế mỗi địa phương có thể có những qui định chi tiết  không giống nhau (ví dụ có nơi thực hiện song song cùng lúc thủ tục cấp đổi GCN cho thửa đất gốc và thủ tục chuyển nhượng, cho tặng, có nơi thực hiện thủ tục cấp đổi trước...v..v..), cho nên bạn ở địa phương nào thì liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Huyện (Quận) đó để được hướng dẫn cụ thể.

  Ngoài ra cũng cần trao đổi thêm với bạn, tuy có Luật qui định khá rõ ràng như vậy nhưng trên thực tế việc này thực hiện không phải dễ, nhất là đối với diện tích tăng thêm lên tới hơn 1000m2 như của bạn. Bạn nên kiên nhẫn. Chúc bạn thành công.

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TranTamDuc.1973 vì bài viết hữu ích
  vancaoss1 (23/05/2018) nguoinhaque009 (29/05/2018)