DanLuat
×

Thêm bình luận

Sự khác nhau của điểm a và điểm b điều 24a Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai

(vancaoss1)

  •  2814
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…