DanLuat 2015

Sử dụng tài sản khi thành lập quỹ xã hội, từ thiện

Chủ đề   RSS   
 • #496791 13/07/2018

  linhtrang123456
  Top 150
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (360)
  Số điểm: 2925
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 13 lần


  Sử dụng tài sản khi thành lập quỹ xã hội, từ thiện

  Trường hợp thành lập Quỹ từ thiện khoảng 5 tỷ đông. Vậy sau khi thành lập thì 5 tỷ đồng gửi vào tài khoản ngân hàng của quỹ thì số tiền này được sử dụng như thế nào cho hoạt động từ thiện.

  Theo Điều 31 Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện:

  " Điều 31. Tài sản, tài chính của quỹ

  1. Nguồn tài sản, tài chính của quỹ bao gồm:

  a) Tiền đồng Việt Nam và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) của các cá nhân, tổ chức dưới hình thức hợp đồng ủy quyền, hiến tặng, di chúc của người để lại tài sản hoặc các hình thức khác góp vào quỹ. Cá nhân, tổ chức đã góp tài sản vào quỹ không còn quyền sở hữu và trách nhiệm dân sự với tài sản đó. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ, quyền tài sản phải được định giá bởi tổ chức thẩm định giá được thành lập theo quy định của pháp luật;

  b) Các khoản sinh lời từ tài sản, tài chính của quỹ;

  c) Tài sản, tài chính hợp pháp khác.

  2. Tài sản, tài chính của quỹ được sử dụng để đảm bảo hoạt động ban đầu của quỹ, chi cho các nhiệm vụ phù hợp với điều lệ của quỹ và quy định của pháp luật.

  3. Đối với tài sản là tiền đồng Việt Nam có số lượng từ 50 (năm mươi) triệu trở lên; ngoại tệ, vàng có giá trị quy đổi tương đương 50 (năm mươi) triệu đồng Việt Nam trở lên đóng góp cho quỹ phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của quỹ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

  Theo quy định trên tài sản, tài chính của quỹ được sử dụng để đảm bảo hoạt động ban đầu của quỹ, chi cho các nhiệm vụ phù hợp với điều lệ của quỹ và quy định của pháp luật. Việc sử dụng theo Điều 34, Điều 35 Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.

   
  210 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-