Số tiền được hoàn trả khi thắng kiện có chịu thuế không?

Chủ đề   RSS   
 • #534223 30/11/2019

  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 4325
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 107 lần


  Số tiền được hoàn trả khi thắng kiện có chịu thuế không?

  Trình bày: Maglink có khởi kiện một công ty Việt Nam và đã thắng kiện tại VIAC. Phán quyết yêu cầu công ty Việt Nam phải trả cho Maglink số tiền 200.000 USD. Sau khi thu hồi xong số tiền này để chuyển về Singapore, Maglink có phải chịu thuế gì tại Việt Nam hay không?
   
  Giải quyết: 
   
  Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam (Điểm d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp)
  Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.
  Theo Khoản 13 Điều 7 Thông tư 78/2014/NĐ-CP, trường hợp sau đây được xem là thu nhập khác.
  Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.
  Thuế suất: 2%
  Bởi vì:
  Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
  + Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
  Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
  + Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
  + Đối với hoạt động khác: 2%.
   
  Không biết là hướng giải quyết trên có phù hợp chưa, nhờ các anh chị trong group hỗ trợ
   
   

   

  Cập nhật bởi ChanhLe96 ngày 30/11/2019 11:16:57 CH chỉnh font chữ
   
  1411 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChanhLe96 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận