So sánh DNTN và công ty hợp danh

Chủ đề   RSS   
 • #455055 29/05/2017

  thanhvan312
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  So sánh DNTN và công ty hợp danh

  * Giống nhau:

  - Thành viên hợp danh và chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động của doanh nghiệp.

  - Thành viên hợp danh chỉ được thành lập 1 công ty hợp danh, và chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân.

  - Không được phát hành chứng khoán hoặc trái phiếu để huy động vốn.

  * Khác nhau:

   

  DNTN

  Công ty hợp danh

  Khái niệm

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  Công ty hợp danh là một pháp nhân, phải có ít nhất hai thành viên là cá nhân, chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

  Tư cách pháp nhân

  Không có tư cách pháp nhân

  Có tư cách pháp nhân

  Số lượng thành viên

  Chỉ có một cá nhân duy nhất thành lập

  Có ít nhất 2 thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp

  Chỉ có 1 chủ sở hữu là đại diện theo pháp luật, dù chủ sở hữu có trực tiếp quản lý hoặc thuê người quản lý doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp

  Có nhiều đại diện theo pháp luật, các thành viên hợp danh đều là đại diện theo pháp luật của công ty.

  Vốn góp trong doanh nghiệp

  Không có sự tách bạch giữa tài sản của doanh nghiệp và tài sản chủ sở hữu, chủ sở hữu cũng được quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  Thành viên hợp danh phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty hợp danh.

  Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn, gồm Chủ sở hữu công ty có thể làm Tổng gám đốc, Giám đốc hoặc thuê người khác làm Tổng gám đốc, Giám đốc.

  Có cơ cấu phức tạp hơn doanh nghiệp tư nhân: Có hội đồng thành viên (thành viên hợp danh và thành viên góp vốn), chủ tịch hội đồng thành viên (có thể kiêm Tổng giám đốc, Giám đốc)

   

   
  3182 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận