So sánh Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán

Chủ đề   RSS   
 • #399103 10/09/2015

  So sánh Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán

  Dưới đây là sơ đồ phân cấp của các cơ quan để thấy rõ nhất mối quan hệ giữa chúng

  visa

   

  Đại sứ quán (ĐSQ) được thiết lập khi 2 nước có quan hệ ngoại giao và đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao. ĐSQ luôn luôn đặt tại thủ đô, như vậy tất cả đại sứ quán của nước khác đều đóng tại Hà Nội cũng như ĐSQ của Việt Nam luôn nằm tại thủ đô của nước bạn. Người đứng đầu là Đại Sứ, tiếp đó là các chức vụ khác như Tham tán, Bí thư, Tùy viên...

  Tổng lãnh sự quán là cơ quan lập ra để phụ trách một vùng nào đó, cũng làm các công việc như Đại sứ quán nhưng trong phạm vi vùng phụ trách

  Ngòai ra còn có một thông tin quan trọng về 

  Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhận Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo Quyết định số 119/2007/QĐTTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo hộ công dân.

   
  51158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận